top of page

האם נכון להוריד את כמות האוכל בצלחת של הילד כדי לעזור לו לרדת במשקל?


הרבה מאתנו ההורים חושבים שכדי לגרום לילד לרדת במשקל

צריך להגביל או להוריד את כמות האוכל שבצלחת!

ולרוב כשעושים את זה אנחנו מתאכזבים והילד לא משתפים פעולה!

כי בעצם,

כשאנחנו מורידים את כמות האוכל אנחנו משאירים אזור ריק בצלחת

שבשביל הילד האזור הזה שווה לכמות אוכל שהוא לא קיבל!

וכתוצאה, הוא מתחיל לחפש עוד ועוד אוכל,

מתנגד, או אוכל בסתר - מבלי שנשים לב!

נכון, כדי לעזור לילד לרדת במשקל אנחנו אמורים להקטין את כמות האוכל אך זה לא יהיה הצעד הראשון.
Comments


bottom of page